Instruktioner

Badtunnan hämtas tidigast kl 12 på uthyrningsdagen. Återlämnas senast kl 11 sista hyrdagen.
Badtunnan står på ett bromsat släp med högsta tillåtna hastighet 80 km/h.
Får köras med vanligt B-körkort men kontrollera vad din totala vikt blir via släpvagnskalkylatorn Reg nr. släpvagn BPN 572.

OBS! Vintertid ligger det dubbdäck på släpvagnen.

Badtunnan får endast hyras av person över 18 år.

INGA LÖSA FÖREMÅL FÅR TRANSPORTERAS I TUNNAN

 

INSTRUKTIONER FÖRE BAD

 • Placera tunnan på ett så fast och plant underlag som möjligt.
 • Ställ ner stödbenen på de medskickade underläggen, väl avvägt och säkrade.
 • Kontrollera att bottenventilen är stängd.
 • Fyll på med vatten till ca 10 cm från tunnans övre kant, beroende på hur många som vistas i tunnan.
 • Montera rökrör (2 st) på kaminen.
 • VIKTIGT!! Börja INTE elda i kaminen förrän vattennivån är över in/utloppsrören. (kan orsaka sprickbildning på kaminen).
 • För bästa effekt och för ER, tunnan och omgivningens säkerhet använd torr björkved för att minska gniststänk. Låt locket ligga på tunnan under hela uppvärmningen, använd den medskickade paddeln för snabbare uppvärmning. Använd medskickad termometer (ca 36°-39°).
 • Det är lagom att sluta elda vid en vattentemperatur på 34°, vid behov underhållselda (ca. 4 st vedträ höjer 1°).

 

INSTRUKTIONER EFTER BAD

 • VIKTIGT!! Töm inte tunnan på vatten förrän kaminen svalnat och är utan glöd.
 • Dra upp och säkra stödbenen, ta bort trappen innan ekipaget kopplas på bil.

 

STÄDINSTRUKTIONER

 • Spola ur tunnan med RENT vatten.
 • Skura ur tunnan noggrant med varmt såpavatten. Använd medskickad hink, såpa och skurborste.
 • Spola därefter ur tunnan med RENT vatten.
 • VIKTIGT!! När stödbenen är uppe, veva på stödhjulet så tunnan lutar bakåt, töm kaminen på vatten (en plugg på kaminens bakre nedre kant). Spola in vatten i samma hål tills rent vatten kommer, återställ plugg.
 • Vid behov spola av tunnan utvändigt.

 

ÅTERSTÄLL TUNNAN I DET SKICK  SOM DU HÄMTADE DEN